Diakonia deuterokatechumenatu zrodziła się ze świadomości potrzeby stworzenia jakiegoś systemu formacji do dojrzałego życia chrześcijańskiego, bez którego parafia nie ma przyszłości. Za dojrzałych chrześcijan uważamy tych, którzy potrafią dawać świadectwo swej wiary, gdziekolwiek się znajdują, którzy potrafią innych zdobywać dla Chrystusa. To jest kryterium dojrzałości chrześcijan. (Ks. Franciszek Blachnicki)

 

Diakonia Deuterokatechumenatu zajmuje się formowaniem uczestników Ruchu Światło-Życie do pełniejszego życia, życia w świetle nauki Jezusa Chrystusa, do życia gotowego do służby Bogu i człowiekowi.
Formacja odbywa się w małych grupkach, które mają swoje spotkania co tydzień. Każda grupka pod opieką animatora realizuje określony program formacyjny. Małych grup formacyjnych w naszej Jakubowej Wspólnocie jest 8 (po 2 na każdym etapie formacji).


W skład Diakonii Deuterokatechumenatu wchodzą więc animatorzy małych grupek. Na spotkaniach naszej Diakonii, które odbywają się kilka razy w roku wspólnie się modlimy, dzielimy sytuacją w małych grupkach, rozwiązujemy pojawiające się problemy, a także rozmawiamy o przyszłych, dotyczących naszej wspólnoty i parafii, wydarzeniach, w które moglibyśmy się włączyć


Diakonia Deuterokatechumenatu ma za zadanie zabiegać o prawidłowy przebieg i rozwój formacji poszczególnych poziomów i stopni w ciągu roku oraz kierować tym rozwojem, a także starać się o zabezpieczenie na przyszłość kadry animatorów grup.


Diakonię deuterokatechumenatu może podjąć każda osoba, która sama przeszła formację deuterokatechumenalną w Ruchu i ma wyraźną wizję jej drogi i celu.

 

Odpowiedzialna:

Dorota Andrzejewska, andrzejewskado(at)gmail.com

Najbliższe wydarzenia