Czy członkowie diakonii modlitwy modlą się lepiej? Niekoniecznie. Ale są to ludzie, którzy po zakończeniu formacji podstawowej w Ruchu rozeznali, że Pan obdarzył ich gorącym pragnieniem modlitwy za siebie i innych, dlatego aby rozwijać ten dar, trwają na modlitwie w intencjach Ruchu i jego członków. 

Nasza diakonia troszczy się o życie modlitewne Ruchu, który, jak podkreślał ks. Franciszek Blachnicki, pragnąc służyć odnowie Kościoła, musi opierać się na modlitwie. Troska ta przejawia się w ogarnianiu modlitwą wszelkich bieżących wydarzeń w naszej wspólnocie, takich jak czuwania i rekolekcje, czy trwające Seminarium Odnowy w Duchu Świętym, a także prowadzenie modlitwy wspólnotowej w trakcie takich spotkań. Bardzo istotnym zadaniem jest też dla nas codzienna, indywidualna modlitwa w szczegółowych intencjach członków wspólnoty, które każdy może powierzać naszej diakonii co poniedziałek, po spotkaniu ogólnym. 

Dbamy również o to, byśmy wzrastali we wspólnocie naszej diakonii – dlatego spotykamy się dwa razy w miesiącu, raz na spotkaniu formacyjnym, raz na modlitewnym, a od czasu do czasu - relaksujemy się w pizzerii :) Nie można też nie wspomnieć o tym, że razem z innymi członkami wspólnoty oraz każdym, kto tylko czuje potrzebę przeżycia rekolekcji, raz na kilka miesięcy organizujemy weekendowe Oazy Modlitwy, w czasie których możemy odnowić naszą relację z Panem, umacniać wspólnotowe więzi i czerpać wiele łask, których Pan Bóg udziela obficie w tym czasie…

Podsumowaniem niech będą słowa, z którymi rozpoczęliśmy wspólną posługę:

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie! W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.


1 Tes 5, 16-18

 

Odpowiedzialna:

Magdalena Szmania, mlszmania (at) wp.eu

Najbliższe wydarzenia