Studencka wspólnota Ruchu Światło-Życie

Nasza wspólnota zawiązała się po adwentowych rekolekcjach akademickich w 1998r. Spotykamy się na wspólnej modlitwie w poniedziałki o 20:00. Moderatorem wspólnoty jest ks. Grzegorz Demczyszak. Spotkania formacyjne odbywają się w małych grupach (według materiałów Ruchu Światło-Życie). Jednym z podstawowych elementów formacji są piętnastodniowe wakacyjne oazy rekolekcyjne kończące kolejne etapy deutrokatechumenatu. Kilkakrotnie w ciągu roku odbywają się oazy modlitwy, kilkudniowe (najczęściej weekendowe) wyjazdy związane z refleksją nad konkretnym zagadnieniem z dziedziny duchowości, liturgii, czy życia Kościoła). Doświadczenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie, przeżywane we wspólnocie akademickiej, prowadzi nas do głębszego, świadomego zaangażowania we wspólnotę Kościoła. Osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, odnawiane i pogłębiane w formacji deuterokatechumenalnej, przygotowuje do wejścia w rzeczywistość diakonii, stanowiących niezbędny element żywej parafii-wspólnoty.

Pragniemy, jako Wspólnota, wypełniać swe powołanie do dawania świadectwa o Chrystusie, zwłaszcza w tak bardzo potrzebującym tego, środowisku studenckim.

W ramach Wspólnoty rozwijają się również kręgi Domowego Kościoła. Wiele małżeństw spotyka się regularnie w kręgach na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i dzieleniu się swoim życiem i zobowiązaniami. Wielką radością jest powiększająca się gromada „dzieci wspólnoty”.


Zapraszamy Cię serdecznie! Jest wśród nas miejsce także dla Ciebie!

Najbliższe wydarzenia