Studencka wspólnota Ruchu Światło-Życie

Nasza Wspólnota zawiązała się po adwentowych rekolekcjach akademickich w 1998r. Od tego czasu spotykamy się wszyscy na modlitwie, konferencjach i integracji w poniedziałki 20:00. Tematy duchowości i wiary rozwijamy natomiast w małych grupach według materiałów Ruchu Światło-Życie. Każdy etap formacji oazowej uwieńczamy jadąc na piętnastodniowe wakacyjne oazy rekolekcyjne, które zawsze pozostawiają wiele fantastycznych wspomnień i duchowych przeżyć. Dodatkowo, dwukrotnie w ciągu roku jeździmy na oazy modlitwy, czyli  weekendowe wyjazdy związane z refleksją nad konkretnym zagadnieniem z dziedziny duchowości, liturgii, czy życia Kościoła.

Doświadczenie charyzmatu Ruchu Światło-Życie, przeżywane we wspólnocie akademickiej, prowadzi nas do głębszego, świadomego zaangażowania we wspólnotę Kościoła. Osobiste przyjęcie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, odnawiane i pogłębiane w formacji deuterokatechumenalnej (ponownego katechumenatu), przygotowuje do wejścia w rzeczywistość diakonii-służby, stanowiących niezbędny element żywej parafii-wspólnoty.

Pragniemy, jako Wspólnota, wypełniać swe powołanie do dawania świadectwa o Chrystusie, zwłaszcza w tak bardzo potrzebującym tego, środowisku studenckim.

W ramach Wspólnoty rozwijają się również kręgi Domowego Kościoła, gdzie młode małżeństwa, częściowo powstałe z naszej wspólnoty akademickiej, spotykają się regularnie na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego i dzieleniu się swoim życiem i zobowiązaniami. Wielką radością jest powiększająca się gromada „dzieci wspólnoty”.


Zapraszamy Cię serdecznie! Jest wśród nas miejsce także dla Ciebie!

Najbliższe wydarzenia