"Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską"

Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II

Nasza posługa:

Nasza wspólnota posługuje podczas Liturgii w niedzielę podczas Eucharystii akademickiej o godzinie 19:00 (służba liturgiczna męska oraz komentarze i modlitwa wiernych) - chętnych panów zapraszamy przed Eucharystią do zakrystii ok godziny 18:30. Osoby chętne do czytania komentarzy i modlitwy wiernych mogą zgłaszać się przed Eucharystią w okolicach scholi. Posługujemy również na naszych wspólnotowych comiesięcznych Eucharystiach, celebracjach, Rejonowych i Diecezjalnych Dniach Wspólnoty. Mamy wśród nas członków diecezjalnej diakonii liturgicznej.

Odpowiedzialny:

Damian Koniecki damian.koniecki at gmail.com

Linki

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna

Centralna Diakonia Liturgiczna

Najbliższe wydarzenia