Liturgia jednak jest szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła, i jednocześnie jest źródłem, z którego wypływa cała jego moc. Albowiem prace apostolskie to mają na celu, aby wszyscy stawszy się dziećmi Bożymi przez wiarę i chrzest, schodzili się razem, wielbili Boga pośród Kościoła, uczestniczyli w Ofierze i pożywali Wieczerzę Pańską.

Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II

Nasza posługa

Co nie jest specjalnie zaskakujące, nasza diakonia zajmuje się przede wszystkim dbaniem o Liturgię oraz ukazywaniem jej piękna — zarówno we wspólnocie Ruchu Światło–Życie jak i we wspólnocie parafialnej Najczęściej posługujemy podczas niedzielnych Mszy Świętych o godzinie 19:00.

Do włączenia się w działanie naszej diakonii zapraszamy wszystkich. Nie ma wymogu doświadczonym ministrantem: każdy czas jest dobry, żeby się tego nauczyć, a my bardzo chętnie w tym pomożemy.

Eucharystia Akademicka

Najczęściej posługujemy podczas Eucharystii akademickiej o godzinie 19:00. Chętnych panów zapraszamy przed Eucharystią do zakrystii ok godziny 18:45. Dla ministrantów przy ołtarzu zadań na pewno nie zabraknie!

Nie jest to jednak jedyny sposób włączenia się w przygotowanie niedzielnej celebracji. Wszystkich (nie tylko panów) zachęcamy do:

  • Pisania modlitwy wiernych — ta posługa często jest często wykonywana przez małe grupki, które formują się w naszej wspólnocie
  • Pisania komentarzy
  • Czytania podczas Liturgii Słowa

Linki

Kontakt

Odpowiedzialny: Wojciech Matusiak <saphir2357 (at) gmail.com>

Najbliższe wydarzenia