Modlitwa

jest oddechem Nowego Życia
wielkim przywilejem i radością
Nowego Człowieka,
źródłem mocy i dziełem
Ducha Świętego w nas;
dlatego chcę być wierny praktyce
codziennego Namiotu Spotkania


Mk 11, 22 - 25 
Jezus im odpowiedział: "Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: "Podnieś się i rzuć się w morze", a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze."

 

Modlitwa o beatyfikację sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 

Boże, Ojcze Wszechmogący. Dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę.

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła.

Dziękujemy ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła.

Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .........................................., o którą najpokorniej proszę. Amen 

Więcej informacji o beatyfikacji
Cytaty o modlitwie

 

Modlitwa odnawia w człowieku podobieństwo do Boga i pozwala mu uczestniczyć w mocy miłości Bożej, która zbawia wielu.

KKK 2572


Niech ludzie odmawiają Różaniec ... i czynią pokutę za swoje grzechy.
Ratunkiem dla świata jest Modlitwa Różańcowa. Odmawiajcie Różaniec, a pokój zapanuje.

Maryja w Fatimie


Na modlitwie mamy stanąć przed Bogiem z gotowością zrezygnowania z własnego planu.

Ks. Franciszek Blachnicki


Bez podejmowania codziennego Namiotu Spotkania, nie można powiedzieć, że żyje się charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

moja animatorka


Bo jeżeli zabraknie tego najważniejszego elementu chrześcijańskiego życia - życia wewnętrzenego czy też duchowości - jeżeli nie będzie ono głębokim źródłem, z którego wypływa nasze wewnętrzne zaangażowanie, wszystko, cokolwiek uczynimy, będzie koniec końców tylko bezpłodnym aktywizmem.

św. Teresa Benedykta od Krzyża - Edyta Stein

 

Najbliższe wydarzenia