Do deuterokatechumenów

Uczestniczyliście w rekolekcjach I stopnia, czyli przeszliście już etap ewangelizacji - poznaliście żyjącego Jezusa i nawróciliście się. Z czasem jednak coraz słabiej pamiętamy to wydarzenie, zaczyna nam brakować siły, potrzebujemy pomocy. 

Dlatego Oaza zaprasza was do systematycznych, cotygodniowych spotkań w stałych, niewielkich grupach. W oparciu o waszą decyzję przyjęcia Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, rozpoczyna się deuterokatechumenat. 

Co to znaczy? Zacznijmy od słowa katechumenat. To przygotowanie dorosłych do chrztu. W czasach pierwszych chrześcijan ludzie najczęściej nawracali się, będąc już dorosłymi. Kościół tamtych czasów przez długi czas przygotowywał ich, ucząc o podstawowych prawdach wiary, do przyjęcia sakramentów: Chrztu i Eucharystii połączonej z Bierzmowaniem. Ponieważ Wy już jesteście ochrzczeni i praktykujący, wasza droga wzrostu chrześcijańskiego, uzupełnienie formacji nazywa się deuterokatechumenatem, deutero- czyli powtórzonym. 

Stawanie się chrześcijaninem to nie jednorazowy akt, ale długi proces, który powinien opierać się o stopniowe dojrzewanie. Waszymi kolejnymi krokami, zgodnie z tym, co wypracował Kościół pierwszych chrześcijan, będzie przygotowanie do odnowienia przyjęcia sakramentów (II stopień) i włączenia się w życie konkretnej wspólnoty chrześcijańskiej. 

Cele tego procesu, formacji, jak to nazywamy w Oazie, to:

- nauczenie się życia słowem Bożym 

- nauczenie się żyć modlitwą rozumianą jako osobiste spotkanie z Bogiem 

- wychowanie do liturgii, zwłaszcza Eucharystii, jako stałego elementu życia chrześcijańskiego 

- doprowadzenie do wewnętrznej przemiany człowieka cielesnego w duchowego (metanoi) 

- dawanie świadectwa 

- przygotowywanie do życia we wspólnocie 

Obrzęd, w którym uczestniczyliście, korzeniami sięga właśnie do pierwotnego Kościoła. Jak w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, stanęliście przed wspólnotą, by w jej obliczu potwierdzić, że chcecie w grupie katechumenów - czyli uczestniczących w procesie wtajemniczenia chrześcijańskiego - przygotowywać się do świadomego odnowienia przyjęcia sakramentów, do włączenia się we wspólnotę chrześcijańską. Do stawania się dojrzałym chrześcijaninem. Jak w pierwszych wiekach, był z wami poręczyciel, ktoś, kto zaświadczy, że jesteście gotowi do wstąpienia na tę drogę - animator, z którym wspólnie będziecie szli tą drogą. Otaczający was członkowie Ruchu Światło-Życie będą się za was modlić i prosić o siłę do wytrwania na drodze uczniów Chrystusa. 

Źródło: "Twój brak stylu" - gazetka Ruchu Światło - Życie działającego przy parafii św. Łukasza w Poznaniu. Autor: bp sergiush.

Najbliższe wydarzenia