Bóg stał się jednym z nas! Chce obdarzyć nas, nasze rodziny i bliskich Swym pokojem, radością i przede wszystkim błogosławieństwem. Życzę otwartości na te dary, a także abyście zawsze potrafili dostrzegać dobro w drugim człowieku! :)

Wesołych Świąt!

Kasia Witkowska, odpowiedzialna

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Tt 2, 11-14


Pan przyszedł, żeby nas zaprosic do domu Ojca.
Emmanuel.
Idźmy mu na spotkanie i idźmy za Nim....
Życzę wszystkim radości z tego, że Bóg jest z nami ...

x. Andrzej, moderator

BozeNarodzenie

Najbliższe wydarzenia