Zasady Domowego Kościoła

 

ROZDZIAŁY

  1. Postanowienia ogólne

  2. Cele, zadania, program i metody działania Domowego Kościoła

  3. Członkostwo w Domowym Kościele

  4. Struktura Domowego Kościoła

  5. Dobra doczesne Domowego Kościoła

Najbliższe wydarzenia