„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” (Mk 16, 15)

Diakonia ewangelizacji jest grupą osób połączoną w wyniku podporządkowania się Ewangelii. Zabiegamy o to aby ludzie w naszym otoczeniu poznali Ewangelię i nauczyli się kochać Chrystusa. Każdy zewangelizowany może iść i ewangelizować innych. Jako uczniowie Chrystusa pragniemy w naszych środowiskach dawać o nim świadectwo i w ten sposób przyciągnąć do Niego nowych uczniów. Ewangelizacja jest darem od Pana, który otrzymaliśmy wraz z Duchem Świętym i to właśnie 
Duch uzdalnia nas do korzystania i posługiwania tym darem. Każdy kto poznał Jezusa osobiście 
i przyjął moc Ducha powinien głosić. By wypełniać wszystkie powierzone diakonii zadania potrzeba jest ludzi z najróżniejszymi talentami i umiejętnościami, dlatego też diakonia ewangelizacji szczególna, ponieważ dla każdego znajdzie się w niej miejsce.

Chcemy spotykać się raz w miesiącu w ramach formacji diakonijnej oraz podejmować ewangelizacje szczególnie na terenie naszej parafii. 

Jeśli najważniejszą sprawą w Twoim życiu jest spotkanie z Jezusem i chcesz, aby inni przeżyli to samo – IDŹ, powiedz im to!

Najbliższe wydarzenia