foskaDuchowość uczestników Ruchu Światło-Życie wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej relacji do Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to relacja miłości - całkowitego oddania się w wierze i posłuszeństwie Chrystusowi, jako Panu, i przez Niego dążenie ku Ojcu. Tutaj niedościgłym dla nas wzorem jest Niepokalana, która była oddana Bogu w wierze i w posłuszeństwie dzięki doskonałej współpracy z Duchem Świętym. Poddani Jego działaniu, jesteśmy także uzdolnieni do diakonii - służby, na wzór Chrystusa Sługi. Wyraża się ona przede wszystkim w służbie Kościołowi lokalnemu, głównie parafii. Inspiracją do diakonii jest zaś Słowo Boże. Członkowie Ruchu widzą w nim światło, które są wezwani wcielać w życie. Stąd właśnie nasza wspólnota nazywa się Światło-Życie :) Ten stosunek do Słowa wyraża także znak rozpoznawczy oazy, tzw "foska". Splecione słowa ΦΩΣ (światło) i ΖΩΕ (życie) oznaczają nierozłączność światła wiary i życia z wiary. Najpełniejszą jedność światła i życia upatrujemy natomiast w tajemnicy Paschalnej Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, stąd uczestnicy Ruchu widzą liturgię, szczególnie eucharystyczną jako szczyt i centrum swojego życia i posługi.

Umacnianiu i pogłębianiu oraz wyrażaniu omówionej duchowości służą praktyki życia wewnętrznego i wspólnotowego, do których należą:

 • jednoczenie się z Maryją w jej oddaniu się Chrystusowi Słudze
 • codzienny Namiot Spotkania, czyli chwila osobistej modlitwy, rozmowy z Chrystusem "twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem"
 • uczestnictwo w liturgii godzin tzw. brewiarzu
 • jak najczęstsza Eucharystia
 • codzienny kontakt z Pismem Świętym - światłem życia
 • pogłębianie wiedzy religijnej
 • życie nową kulturą, czyli promowanie chrześcijańskich wartości w świecie oraz abstynencja od tytoniu i alkoholu w duchu odpowiedzialności wobec bliźnich zagrożonych nałogami
 • dzielenie się dobrami materialnymi z potrzebującymi
 • rokroczny udział w oazie rekolekcyjnej - szczególnym miejscu i czasie doświadczenia życia charyzmatem
 • pielęgnowanie więzi z innymi członkami Ruchu przez regularne uczestnictwo w dniach wspólnoty i oazach modlitwy
 • uczestnictwo w spotkaniach diakonii

Podejmowanie powyższych wymagań jest warunkiem i wyrazem żywotności i wierności każdego członka wspólnot Ruchu Światło-Życie wobec Chrystusa i Jego Ducha. Wdrażanie w nie dokonuje się w ramach procesu formacyjnego.

Duchowość Ruchu Światło-Życie została wyrażona w skrócie "Drogowskazach Nowego Człowieka". Małżonkowie żyjąc treścią "Drogowskazów" realizują je w "Zobowiązaniach Domowego Kościoła".

Na podstawie książeczki "Charyzmat Ruchu Światło-Życie"

Najbliższe wydarzenia